سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و فرمود : ] به سخنى که از دهان کسى برآید ، گمان بد بردنت نشاید ، چند که توانى آن را به نیک برگردانى . [نهج البلاغه]
لوگوی وبلاگ
 

دسته بندی موضوعی یادداشتها
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :1
بازدید دیروز :1
کل بازدید :1068
تعداد کل یاداشته ها : 1
99/4/17
11:26 ع
مشخصات مدیروبلاگ
 
حسن فقیه[0]

خبر مایه
عناوین یادداشتهای وبلاگ
منابع آزمون عناوین یادداشتها[1]

منابع کارشناسی ارشد روابط بین الملل:

زبان تخصصی (ضریب 2)


زبان تخصصی علوم سیاسی ( 2 جلدی ) .......................................... دکتر داور پناه

انتشارات وزارت خارجه ................................................................. plano

Oxford .................................................................. Dictionary of politicsاندیشه های سیاسی ( غرب ، قرن 20 و اسلام ) ( ضریب 1)


تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب .................................................. دکتر طاهری

تاریخ فلسفه سیاسی غرب ( 2 جلدی ) ............................................. دکتر عالم

اندیشه سیاسی در اسلام و ایران ................................................... دکتر حاتم قادری

قدرت ، دانش و مشروعیت در اسلام ................................................ داوود فیرحی

تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم ............................................... حاتم قادری

اندیشه سیاسی در غرب قرن بیستم ............................................... دکتر صلاحی

نظام سیاسی و دولت در اسلام ...................................................... داوود فیرحی

اندیشه سیاسی در اسلام معاصر .................................................... دکتر عنایت

تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم (مارکسیسم و لیبرالیسم) ................دکتر بشیریهاصول روابط بین الملل و سیاست خارجی ( ضریب 2 )


اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل .................................................. دکتر قوام

اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (الف و ب در یک جلد ) ..................... دکتر سیف زاده

ماهیت سیاست گذاری خارجی ............................................................. ترجمه دکتر سیف زاده

روابط بین الملل ( نظریه ها و رویکرد ها ) .................................................... دکتر قوام

( هزار نکته هزار سوال روابط بین الملل ........................................................ دکتر آقایی )مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم   ( ضریب 1)

عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران ......................................................... دکتر سریع القلم

مسائل سیاسی – اقتصادی جهان سوم ................................................... دکتر ساعی

نظریه های توسعه و توسعه نیافتگی ........................................................ دکتر ساعی

نظریه های امپریالیسم ........................................................................ دکتر ساعی

درآمدی بر مسائل جهان سوم ............................................................... دکتر ساعی

اقتصاد سیاسی بین الملل ................................................................... دکتر ساعی

توسعه ، جهان سوم و نظام بین الملل .................................................... دکتر سریع القلم

شناخت و ماهیت امپریالیسم ............................................................. دکتر همایون الهیسازمان های بین المللی (ضریب ضریب 1 )


سازمان های بین المللی .................................................................. دکتر آقایی

سازمان های بین المللی .................................................................. دکتر موسی زاده

نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی ..................................... دکتر آقایی

سازمان های بین المللی.................................................................. دکتر غفوری(سمت)


حقوق بین الملل عمومی ( ضریب 1)

حقوق بین الملل عمومی ................................................................ دکتر ضیایی بیگدلی

حقوق بین الملل عمومی ................................................................ دکتر مقتدر

درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی(2جلد) .......................................... (فن گلان) ترجمه دکتر آقایی


( هزار سوال و تست حقوق بین الملل ............................................... دکتر آقایی )

 

درمقطع دکتری گرایش های رشته روابط بین الملل عبارتند از:

 

1- امنیت بین الملل و مدیریت بحران های بین الملل

2- اقتصاد سیاسی بین الملل

3- سیاست بین الملل

4- سازمان های بین الملل

5- حقوق بین الملل و دیپلماسی

6-تجزیه و تحلیل سیاست خارجی

7- مطالعات منطقه ای

 

منابع  کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی

  

مبانی علم سیاست ( ضریب 2)

بنیاد های علم سیاست  …………………………………….   عبدالرحمان عالم

مبانی علم سیاست  ………………………………………..   دکتر عبدالحمید ابوالحمد

اصول علم سیاست  …………………….……………………  موریس دورژه

آموزش دانش سیاسی ……………………………………..  دکتر حسین بشریه

حکومت محلی و عدم تمرکز ………………………………..  دکتر طاهری

اندیشه های سیاسی ( غرب و اسلام ) ( ضریب 1)

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب ………………....……   دکتر طاهری

تاریخ فلسفه سیاسی غرب ( 2 جلدی )   …………………   دکتر عالم

اندیشه سیاسی در اسلام و ایران  ……………....……….  دکتر حاتم قادری

قدرت ، دانش و مشروعیت در اسلام  ………..….……….  داوود فیرحی

تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم   ……………..…..  حاتم قادری

اندیشه سیاسی در غرب قرن بیستم  ……………..……  دکتر صلاحی

نظام سیاسی و دولت در اسلام  ……………...…………  داوود فیرحی

اندیشه سیاسی در اسلام معاصر  ……………..……….  دکتر عنایت

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ( از مشروطیت تا کنون ) (ضریب 1)

اقتصاد سیاسی ایران  ………………………………………..   همایون کانوزیان

مقدمه ای بر انقلاب اسلامی  ………………………….……   دکتر زیبا کلام

تاریخ روابط خارجی ایران  ……………………………….…….  دکتر ازغندی

نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب  ……………………..   دکتر ازغندی

سنت و مدرنیسم   ………………………………….…………  دکتر زیبا کلام

تاریخ تحولات سیاسی ایران – اجتماعی ایران  …………..   دکتر ازغندی

تاریخ سیاسی معاصر ایران  ……………………..........……  دکتر جلال الدین مدنی

جهان سوم و مسائل ( ضریب 1)

عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران …………………...… دکتر سریع القلم

مسائل سیاسی – اقتصادی جهان سوم  ……….....…….   دکتر ساعی

نظریه های توسعه و توسعه نیافتگی …………......……...  دکتر ساعی

نظریه های امپریالیسم  ……………………………..…………   دکتر ساعی

درآمدی بر مسائل جهان سوم  …………………….………..   دکتر ساعی

اقتصاد سیاسی بین الملل  ……………….………………....   دکتر ساعی

توسعه ، جهان سوم و نظام بین الملل  ………………… .  دکتر سریع القلم

شناخت و ماهیت امپریالیسم   ……………………………    دکتر همایون الهی

نظام های سیاسی تطبیقی ( ضریب 1 )

سیاست های مقایسه ای   ……………….………………..    دکتر قوام

نظام های سیاسی تطبیقی   …………….…………………   دکتر مصفا

توسعه سیاسی  ………………………...………..…………..   دکتر نقیب زاده

نقد نظریه نوسازی و توسعه   ………………....……… …..  دکتر قوام

چالش های توسعه سیاسی  ………………………………   دکتر قوام

جامعه شناسی سیاسی (ضریب 1)

جامعه شناسی سیاسی  …………………………….……..  دکتر بشریه

 جامعه شناسی سیاسی ایران  …………………….……..  دکتر ازغندی

جامعه شناسی سیاسی  …………………………………..  دکتر موریس دورژه

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی  ……………………. .  دکتر نقیب زاده

روش و نظریه در علوم سیاسی  ……………………………  دکتر حاجی یوسفی

اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی ( ضریب 2 ) (مخصوص داوطلبان کنکور دانشگاه آزاد اسلامی )

اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل    ……………....…  دکتر قوام

اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی الف و ب   ...…….  دکتر سیف زاده

ماهیت سیاست گذاری خارجی  ……………………………….  ترجمه دکتر سیف زاده

روابط بین الملل ( نظریه ها و رویکرد ها )  …………………….   دکتر قوام

( هزار نکته هزار تست روابط بین الملل   ……………………   دکتر آقایی )

زبان تخصصی (ضریب 1)

زبان تخصصی علوم سیاسی ( 2 جلدی )   ……………….  دکتر داور پناه

انتشارات وزارت خارجه ……………………....................… plano

Dictionary of politics ………………………………........…..آکسفورد


91/8/21::: 1:54 ع
نظر()